, , , ,

875 KOMPETENCIJŲ LAVINIMO PRATIMŲ PAMOKOSE

20,00 

Ugdymo turinio atnaujinimas iškelia naujus reikalavimus
kompetencijų lavinimui. Moksleiviai, šalia pamokos turinio, turi lavinti ir
įvairias savo kultūrines,pažinimo, kūrybos ir kt. kompetencijas.
Kaip tai padaryti? Naudoti pamokoje įvairius pažinimo kompetencijų
lavinimo pratimus. Pratimai turi skatinti aktyvų mąstymą, problemų
sprendimą, kritinį mąstymą ir t. t

Šioje metodinėje priemonėje pateikiama 875  kompetencijų
lavinimo pratimų. Mokytojas, atsižvelgdamas į pamokos tikslus, užduotis,
struktūrą ir t. t. galės pasirinkti jam tinkančius pratimus. Metodinė knyga
yra praktinė, skirta kasdieniniam naudojimui. Tad pradėkime.

Please follow and like us:
Please follow and like us:
Pirkinių krepšelis

You cannot copy content of this page