Pirkimo, pristatymo, grąžinimo taisyklės

Pinigų grąžinimo taisyklės

Už įsigytas elektronines knygas, pateikiamas pdf formatu, pinigai negrąžinami.

Jei įsigijote seminarą, 2 darbo dienų bėgyje mes su jumis susisieksime ir sutarsime dėl seminaro laiko. Jei jūsų planai pasikeitė ir seminaro nebenorite, pinigus grąžiname tokia tvarka:

  • panešus iki seminaro likus 14 kalendorinių dienų – 100% sumokėtos sumos;
  • pranešus iki seminaro likus 3-14 kalendorinių dienų – 50% sumokėtos sumos;
  • pranešus iki seminaro likus 3 dienoms ir mažiau – pinigų negrąžiname;
  • susirgus ar dėl kitų priežasčių negalit seminare dalyvauti lektoriui – tariamasi dėl kitos seminaro datos arba pinigai grąžinami 100% per 3 darbo dienas.

Naudojimasis interneto svetaine

Šios naudojimosi internetiniu puslapiu ir pirkimo taisyklės, toliau – Taisyklės, nustato naudojimosi interneto svetaine lag.icu taisykles, bei pirkimo taisykles svetainėje, priklausančioje Tomui Lagūnavičiui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Atvykdamas į šią svetainę bet kuris naudotojas (toliau – Jūs), sutinka su šiomis Taisyklėmis ir visomis kitomis sąlygomis, bei politikomis. Šios taisyklės tai pat apibrėžia pirkimo sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nurodyta taisyklėse.

Jei nesutinkate su svetainėje aprašytomis sąlygomis, jūs negalite naudotis svetaine bei teikiamomis paslaugomis. Jei neturite teisės pasirašyti sutarčių, jūs taip pat negalite pirkti šioje svetainėje.

Galime bet kuriuo momentu pakeisti galiojančias Taisykles ir kiekvienas pakeitimas įsigalioja nuo paskelbimo šioje svetainėje momento. Jūs priimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą kai naudojatės svetaine ar perkate prekes ar paslaugas, kurias šioje svetainėje galite įsigyti.

Nuorodos į kitas svetaines ir darbas su trečiomis šalimis

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nėra mūsų valdomos. mes neatsakome už šių svetainių turinį.

Tam, kad gautume jūsų mokėjimus ir pristatytume jums prekes, naudojamės trečių šalių paslaugomis. Šios šalys vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Mes jokiais atvejais neatsakingi už trečių šalių paslaugas ar rodomą turinį.

Jei jūs lankotės kitoje apsipirkimo svetainėje, kurioje mes esame nurodyti kaip pardavėjas, perkant prekes ar paslaugas Jūs turite vadovautis lag.icu svetainės taisyklėmis.

Mes nesame atsakingi už trečių šalių teikiamas paslaugas, padarytą žalą ar nuostolius. nesvarbu ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo, ar bet kokios kitos paslaugos teikiamos trečiųjų šalių. Bet kokie skundai, pretenzijos, kaltinimai, susiję su trečiųjų šalių paslaugomis, turi būti tiesiogiai adresuojami trečiosioms šalims.

Nepaisant to, kad lag.icu svetainė dirba 24 valandas per parą, mes negalime būti atsakingi jei interneto svetainė neprieinama kažkuriuo metu dėl techninių kliūčių.

Mūsų atsakomybė

Mes dedame pastangas tam, kad lag.isu svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus, tačiau negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesiogine ar netiesiogine bei turtine ar neturtine žala arba nuostoliais, susijusiais su deliktine ar sutartine atsakomybe už negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

Mes nesame atsakingi už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Interneto svetainę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. Nesame atsakingi už Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Interneto svetainės.

Tuo atveju, jeigu mūsų atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes ar paslaugas iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

Paslaugų pirkimas

lag.icu svetainėje parduodamas paslaugas jūs galite pirkti tik savo vardu, naudotis tik savo paskyra ir prisiimti atsakomybę už joje pateiktus duomenis. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas lag.icu elektroniniu paštu. Nuo to memento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą, jis nebegali būti atšautas. Nebent kitaip susitariate su svetainės savininku Tomu Lagūnavičiumi.

Jei perkate įmonės vardu, jūs turite atstovaujamoje įmonėje turėti teisę sudaryti prikimo sutartis.

Mokėjimai

lag.icu svetainės savininkas Tomas Lagūnavičius neteikia mokėjimo, pinigų pervedimo ir kitų finansinių paslaugų. Kiekvieną kartą atliekant mokėjimą jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių teikiamų paslaugų kokybę.

Intelektinė nuosavybė

Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje lag.icu ir Tomo Lagūnavičiaus paslaugos yra ginamos autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais nesuderinęs to raštu su autoriumi.

Įsigijus elektroninę knygą draudžiama jos turiniu ir byla dalintis su kitais asmeninis ar platinti duomenis ar bylą kitose internetinėse svetainėse.

Mokestinės nuostatos

Remiamės ta finansine informacija, kurią pateikiate Jūs. Mes nesame mokesčių mokėtojas, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę pareigą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

Ginčų sprendimas

Bet kokie ginčai susiję su internetinės svetainės lag.icu bei Tomo Lagūnavičiaus veikla sprendžiami derybų būdu. Neradus sprendimo derybų būdu, jis ieškomas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

Kontaktai

Iškilus klausimams, kreipkitės svetainės kontaktuose nurodytu adresu https://lag.icu/kontaktai/

Pirkinių krepšelis

You cannot copy content of this page